среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Budowa balaski PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety PVC na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plotki PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane plot PCV na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy projektowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий